سخن روز /
انتشار جزئیات مرتبط با قراردادها

ردیف

واحد متقاضی

شرکت طرف قرارداد

موضوع قرارداد

شماره قرارداد

تاریخ قرارداد

تاریخ شروع

تاریخ پایان

مبلغ قرارداد (ریال)

1

اتحادیه تعاون روستایی استان ایلام

سردخانه کوهستان

قرارداد مباشرت تأمین و توزیع میوه ایام پایانی سال 1401 و نوروز 1402

1/611/16337

1401/10/27

1401/10/20

1402/01/15

240 میلیارد

2

اداره بازرگانی

اتحادیه شرکتهای تعاونی  روستایی استان ایلام

قرارداد مباشرت تأمین و توزیع میوه ایام پایانی سال 1401 و نوروز 1402

1/611/16337

1401/10/27

1401/10/20

1402/01/15

240میلیارد

3

واحد رایانه

فناوری زاگرس ارتباط دهی یوسف

برقراری اتصال الکترونیک از بستر وایرلس جهت استفاده از اینترنت

0175/الف

1401/01/01

1401/01/01

1401/12/29

120 میلیون

تاریخ به روز رسانی:
1402/04/13
تعداد بازدید:
145
Powered by DorsaPortal