منوی اصلی
نقشه
اوقات شرعي
True
آب و هوا
فايلها
صدور مجوز فعاليت انجمن، کانون و مجمع ملي خبرگان کشاورزي.pdf 442.261 KB
فايلها
صدور مجوز خريد و فروش اموال غير منقول و ايجاد و توسعه سرمايه گذاري.pdf 465.039 KB
فايلها
صدور مجوز تشکيل مجمع عمومي نظام صنفي کشاورزي.docx 187.416 KB
فايلها
صدور صلاحيت فني تشکيل سازمان هاي غيردولتي(NGO).docx 176.369 KB
فايلها
صدور و ابطال مجوز تاسيس واحد اعتباري.pdf 435.992 KB
فايلها
ساماندهي خريدوفروش محصولات کشاورزي (خريدتضميني وتوافقي محصولات دامي،زراعي و باغي).docx 195.03 KB
فايلها
تشکيل و انحلال اتحاديه هاي شهرستاني استاني شرکت هاي تعاوني توليد روستايي در بخش کشاورزي.docx 174.967 KB
فايلها
تشکيل و انحلال شرکت سهامي زراعي.docx 232.545 KB
فايلها
تشکيل شرکت کشت و صنعت.docx 219.721 KB
فايلها
تاييديه فني تشکيل تشکل ها و انجمن هاي تخصصي- صنفي کشاورزي.docx 192.648 KB
فايلها
تامين و توزيع نهاده هاي کشاورزي.docx 183.058 KB
فايلها
ارائه خدمات مهندسي طرح هاي عمراني به اتحاديه ها و شرکت هاي تعاوني تحت پوشش سازمان مرکزي تعاون روستايي ايران.docx 188.504 KB
فايلها
برگزاري دوره هاکارگاه هاي آموزشي(تشکل ها و نظام صنفي کشاورزي) و (اعضاء،کارکنان و ارکان شرکت هاي تعاون روستايي و کشاورزي و زنان).docx 173.455 KB
آلبوم تصاوير
فیلم
خانه | بازگشت |
nGuest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما